tornadoVyprošujme u našeho Pána milost a pomoc pro všechny, kteří jsou zasaženi přírodními živly, aby neztráceli naději a obdrželi pomoc pro život časný i věčný. Propojení s lidmi trpícími se děje v tajemném souznění s obětí Ježíše Krista, kdy také naše oběti a utrpení i vnější pomoc je záchranou pro naše trpící bližní.
Také si navzájem vyprošujme milost, abychom se obrátili k Bohu, změnili své hříšné jednání a přinášeli světu pokoj a mír Ježíše Krista.

Přes Diecézní charitu Brno mohou lidé posílat peníze na konkrétní účet nebo přispět dárcovskou DMS. Zájemci mohou přispívat na účet 4211325188/6800, variabilní symbol 2002. Přispět můžete také zasláním DMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS DCHB 30, 60  nebo 90. Více informací získají zájemci na webu charity.