webmisie

redemptoristé

On linesetkani

Bozi slovo youtube redemptoristepodcastweb  Diskusniportalwebmisie  Bohosluzbyzive PixTellerwebmisie na instagramu

redemptoristé v Čechách

DSC 2370ikonyV neděli 15. srpna 2021 jsme mohli s našimi farníky i ostatními poutníky prožít slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mši sv. celebroval P. Jan Sokulski, farář farnosti Tasovice, Hodonice a Dyje.
Před bohoslužbou uvedla věřící do atmosféry modlitby a oslavy Boží dětská schola a při bohoslužbě hrála a zpívala místní schola dospělých.
P. Jan při promluvě vyzdvihl něžné mateřství Panny Marie, která se k nám sklání v něžné lásce a chce nás všechny přivést k následování Ježíše, abychom se jednou s ní i s Bohem mohli setkat navěky v nebeské slávě.
Po bohoslužbě jsme mohli prožít společné agapé a ochutnat dobré jídlo i víno místních vinařů.

Číst dál: Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie v rodišti sv. Klementa Hofbauera

Přidat komentář (0 Komentářů)
08EucharistiewebKlement3Milí poutníci, zveme vás do Tasovic. Přijďte na svou osobní pouť případně pouť s vaší farností. Díky zlepšené zdravotní situaci otvíráme poutní sezonu a všichni jste v rodišti sv. Klementa vítáni.
Pokud si přejete pro Vaši skupinu odsloužit mši svatou, rádi budeme k dispozici. Je potřeba se jenom nahlásit e-mailem nebo telefonicky - kontakt naleznete ZDE.
Těšíme se na vás a na společnou modlitbu u sv. Klementa.
P. Josef Michalčík
 

Přidat komentář (0 Komentářů)
Vaclavyoutube PixTellerTuto neděli redemptoristé prožívají titulární slavnost  Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele.
P. Václav Hypius, provinciál redemptoristů provincie Bratislava-Praha, nám přiblížuje význam slavnosti Nejsvětějšího Vykupitele. 
 
 
 
Přidat komentář (0 Komentářů)
tornadoVyprošujme u našeho Pána milost a pomoc pro všechny, kteří jsou zasaženi přírodními živly, aby neztráceli naději a obdrželi pomoc pro život časný i věčný. Propojení s lidmi trpícími se děje v tajemném souznění s obětí Ježíše Krista, kdy také naše oběti a utrpení i vnější pomoc je záchranou pro naše trpící bližní.
Také si navzájem vyprošujme milost, abychom se obrátili k Bohu, změnili své hříšné jednání a přinášeli světu pokoj a mír Ježíše Krista.

Přes Diecézní charitu Brno mohou lidé posílat peníze na konkrétní účet nebo přispět dárcovskou DMS. Zájemci mohou přispívat na účet 4211325188/6800, variabilní symbol 2002. Přispět můžete také zasláním DMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS DCHB 30, 60  nebo 90. Více informací získají zájemci na webu charity.

 
Přidat komentář (0 Komentářů)

Doporučujeme