webmisie

redemptoristé

myslenka03horizPán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: "Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: 'Pokoj tomuto domu!' Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: 'Přiblížilo se k vám Boží království!' " (Lk 10,1-9)
Vůle všemohoucího Boha je spolupráce s člověkem na díle vykoupení. Je to na první pohled velmi překvapivé - Bůh, který může všechno, si do svého díla přibírá velmi slabé lidi, kteří jsou nedokonalí a hříšní. Náš Pán je velký a "nenapravitelný" optimista. Důvěřuje člověku a pokud ho zklame, znovu a znovu mu odpouští a povolává ho do svých záležitostí.
Každý z nás máme poslání od Pána. Posílá nás: "Jděte!" Jednoho do manželství a výchovy dětí, do prostředí práce a mezilidských vztahů, které má ovlivnit svou vírou a způsobem života.
Jiného volá ke kněžské službě nebo řeholnímu zasvěcení. Ale všichni jsme na jedné lodi - jsme posláni nejdříve hledat pravdu, přebývat s Bohem, nechat se uzdravit a vykoupit jeho odpuštěním a milosrdnou láskou, a pak tuto zkušenost spásy předávat dál. Díky apoštolům, Ježíšovým učedníkům a všem, kteří přijali výzvu našeho Pána k hlásání evangelia, můžeme navázat na vytváření možností, aby i druzí přijímali dar víry v trojjediného Boha a žili životem, který se mu líbí.
Pane Ježíši, daruj nám milost, ať skrze nás zde na zemi zcela uskutečníš to, co máš na mysli. Amen.
Pin It

Komentáře vytvořeny pomocí CComment