webmisie

redemptoristé

Kalendář výročí
po út st čt so ne
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Bozi slovo youtube redemptoristepodcastweb  Diskusniportalwebmisie  Bohosluzbyzive PixTellerwebmisie na instagramu
Cyril a Metodej apostolove SlovanuPoohlédněme se ještě jednou na význam sv. Cyrila a Metoděje, který mají pro naši dnešní Evropu.
Deváté století bylo rozhodujícím obdobím v evropské historii. Postupně upadala autorita říše římské, už tehdy rozdělené na tři království. Na hranicích říše žily slovanské národy. Ze slovanských kmenů se najednou překvapivě stávaly mocnosti, schopné spoluutvářet budoucnost kontinentu. Proto o jejich evangelizaci soupeřily jak římská církev, tak i církev byzantská. Pro náročný úkol misie u Slovanů si Boží prozřetelnost připravovala dva řecké učence.

Číst dál: Odkaz sv. Cyrila a Metoděje - žít ve víře cestu k objevení pravé identity Evropy

Přidat komentář (0 Komentářů)
Cyril a MetodejCyril a Metoděj se stali našimi duchovními otci, kterým vděčíme za křesťanskou víru i kulturu, jejíž přijetí nás zařadilo mezi civilizované národy. „Papež senior“ Benedikt XVI. jednou řekl: "Máme-li nyní krátce shrnout duchovní profil obou bratří, je třeba povšimnout si především nadšení, s nímž Cyril přistupoval ke spisům svatého Řehoře Naziánského. U něj se naučil chápat význam jazyka při předávání Zjevení."
Svatý Řehoř vyjadřoval touhu, aby Kristus mluvil jeho prostřednictvím: „Jsem služebník Slova, kterému se proto se dávám do služeb.“ Cyril chtěl v této službě Řehoře napodobit a prosil tedy Krista, aby mluvil slovansky jeho prostřednictvím. Své překladatelské dílo uvádí slavnostní invokací: „Proto slyšte, Slované, Slovo, které od Boha přišlo, slovo, jež krmí lidské duše, slovo, jež sílí srdce i rozum, slovo to, jež vede k poznání Boha.“

Číst dál: Sv. Cyril a Metoděj - nositelé světla víry v Boha a kultury života

Přidat komentář (0 Komentářů)
Neposkvrnene Srdce Panny MariePo velkých slavnostech seslání Ducha svatého, Nejsvětější Trojice, Božího Těla a Nejsvětějšího srdce Ježíšova, nám moudrost liturgie nabízí ke kontemplaci Neposkvrněné srdce Panny Marie. Srdce Ježíšovo je ovinuté trním bolesti, bolesti našich hříchů, které ho zraňují a zarmucují. Srdce Panny Marie je probodené mečem bolesti, bolesti nad utrpením svého Syna a zlobou nás lidí. Obě srdce krvácí z lásky, láska totiž pláče a má zármutek nad tím, když se děje něco špatného, a láska také cítí s trpícím.

Číst dál: Neposkvrněné srdce Panny Marie

Přidat komentář (0 Komentářů)